מענקים אישיים לתשלום חובות

הממשלה הפדרלית אינה מעניקה מענקים לסיוע כספי אישי בהקלת חובות. כל מודעה או פרסום המעידים על כספים כאלה הם ...