טופס שחרור רפואי לקטינים

מטרתו של טופס שחרור רפואי היא מתן הרשאה חוקית לאדם או ארגון המופקדים על טיפול זמני בילדכם או בילדיכם ...