אמיליה ארהארט מזוודות

אמיליה ארהארט התפרסמה בזמנה בזכות הישגיה הרבים בתעופה ונותרה אייקון אמריקאי גם לאחר היעלמותה. היא הייתה ...