האם עליך לרכוש אחריות מורחבת על מכשיר Sears?

תודה שרכשת מקרר של קנמור - האם תרצה לקבל אחריות על מכשיר סירס? אמנם ייתכן שלא תשמע את המילים המדויקות האלה, ...