Web Coding

בשביל מה PHP עומד?

אפשר להיכנס היטב לתכנות לפני שזה עולה בדעתו של מתכנת לשאול: 'בשביל מה בכלל PHP מייצג?' ראשי התיבות משמשים בכל מקום ב ...

קודי HTML מגניבים

אם אתה מעוניין לג'אז את אתר האינטרנט שלך מבלי ליצור תכנות מותאם אישית, תוכל להשתמש בכמה קודי HTML מגניבים כדי להעלות קצת התרגשות בעמוד. אלה ...